Haas siviri há footukiybta qaystab photo teke

footo haas onja timirtii iyta feeshte bangarkiybta faadu yeshnta kooknta muuzi fuurkike
footo haas onja timirtii iyta feeshte bangarkiybta faadu yeshnta kooknta muuzi fuurkike
Tamaaris meedata
Tamaaris meedata
s'oku iy
s'oku iy
tuuru kixn
tuuru kixn
kooknta kiyb yaabus
kooknta kiyb yaabus
tamaaris s'oku noogu ishi tamarkiybta
tamaaris s'oku noogu ishi tamarkiybta
seviqa kastab xara
seviqa kastab xara
kastab xara orquxukiybta
kastab xara orquxukiybta
xarns sakab
xarns sakab
s'oku noogu wus'ku atsykiyb(dictionary)
s'oku noogu wus'ku atsykiyb(dictionary)
denbi haay
denbi haay
ss'oku yirsis
ss'oku yirsis
s'oku bazha yaab
s'oku bazha yaab
karka
karka